Stena samordnar över sundet

Stena Line samordnar sin trafik över Öresund genom att HH Ferries färjor integreras i Scandlines-samarbetet, som drivs av Scandlines AB – som liksom HH Ferries ingår i Stena Line – och danska Scandlines A/S. Integrationen ska ske stegvis och från och med den 1 september 2010 ska biljettköp, check-in och kajlägen vara gemensamma. Förändringarna inleds till hösten. Avgångarna ska koordineras så att det blir en avgång var 15:e minut från gemensamma kajlägen.