Stena RoRo-fartyg i femårscharter för Stora Enso

Ett av Stena RoRos 4-runnerfartyg har chartrats av StoraEnso Transport och Distribution på fem år för trafik i StoraEnsos NETSS-system (North European Transport Supply System). Fartyget kommer huvudsakligen att segla mellan Göteborg och Zeebrügge med två rundresor per vecka.De fyra fartygen i 4-runnerserien levererades från Dalian-varvet i Kina 2002–2003. De har breda, öpnna lastdäck väl anpassade för StoraEnsos SECU-containrar. Med små modifieringar kan fartyget lasta och lossa över två däck samtidigt och då minska hamnliggetiden till fem timmar. Fartygen var de första ro-ro-fartygen byggda till DNVs Clean Class-notering.