Honor.

Fotograf: Stenas RoRo

Kategori: RoRo

Stena RoRo bistår i amerikansk fartygsaffär

Stena RoRo bistår när United States Maritime Administration (MARAD) köper två fartyg till Ready Reserve Force (RRF) från ARC, som ingår i Wallenius Wilhelmsen.

American Roll-On Roll-Off Carrier Group (ARC), som ingår i Wallenius Wilhelmsen och opererar biltransportfartyg under amerikansk flagg, säljer Freedom och Honor till den amerikanska statliga sjöfartsadministrationen MARAD. Det amerikanska sjöfarts- och logistikföretaget Crowley har rollen som ”vessel acquisition manager” och ansvarar för genomförandet av affären.

Stena RoRo i projektteamet

Stena RoRo ingår i Crowleys projektteam som bildats för kontraktet med MARAD. Stena RoRo medverkar som marknadsexpert i processen för att finna och välja fartyg samt som mäklare. Dessutom stödjer Stena RoRo parterna genom att göra upp avtalen i samband med fartygsköpen.

De två fartygen som MARAD köper från ARC ska ingå i MARAD:s Ready Reserve Force (RRF) som snabbt kan tillhandahålla sjötransportkapacitet vid globala operationer. Fler fartygsköp uppges vara att vänta eftersom flottan är i behov av föryngring. I RRF ingår ett 40-tal fartyg.

ARC uppger i ett pressmeddelande att båda fartygen tidigare ingick i Maritime Security Program (MSP) såväl som i det relaterade programmet Voluntary Intermodal Sealift Agreement (VISA). Under denna tid tillhandahöll de, enligt ARC, ”ovärderlig kommersiell sjötransportkapacitet” för försvarsdepartementet (Department of Defence), andra statliga amerikanska myndigheter samt andra kunder.

Ser fram emot fler uppdrag

Stena RoRo har lång erfarenhet av och stor kännedom om de globala marknader som är relevanta för MARAD:s mycket specifika krav, uppger Stena RoRo.

– Vi gläds åt att bistå MARAD i arbetet med att stärka RRF-flottan och ser fram emot att få medverka till fler fartygsköp inom ramen för det här samarbetet, säger Ambjörn Fröjd, Commercial Project Manager, Stena RoRo, i ett pressmeddelande från Stena RoRo.

Biltransportfartygen (PCTC) Honor byggdes som Takasago 1996 och systerfartyget Freedom som Takamine 1997 för Wilhelmsen. De gick i trafik för Wallenius Wilhelmsen innan de överfördes till ARC 2005 respektive 2003.