Marad, Ready Reserve Force fartyg.

Fotograf: Stena RoRo

Kategori: Fartygsaffärer | RoRo

Stena RoRo assisterar USA vid inköp av fartyg

Stena RoRo kommer att assistera United States Maritime Administration (Marad) vid inköp av fartyg till Ready Reserve Force (RRF).

Det är det amerikanska rederiet Crowley Maritime Corporations som har vunnit en upphandling gällande ett flerårigt projekt, Vessel Acquisition Management, som omfattar tjänster kring U.S. Maritime Administrations inköp av fartyg. Stena RoRo ingår i Crowleys projektteam tillsammans med Serco och LCE (Life Cycle Engineering). Det skriver Stena RoRo i ett pressmeddelande.

Ready Reserve Force, som är en del av Marad, har i dagsläget 41 fartyg varav 33 av typen deep sea-roro. Målsättningen med inköpen av nya fartyg, inom ramen för projektet, är att föryngra flottan och öka driftsäkerheten samt tillgängligheten.

Roll som mäklare

Stena RoRo ska med sin expertis på området bistå i processen att välja nya fartyg, uppger rederiet. Stena RoRo kommer också att ha rollen som mäklare inom projektet, samt stötta Crowley och Marad vid avtalsskrivning när man funnit de fartyg som uppfyller Marads specifika krav.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Crowley och Marad och att bidra med både vår kännedom om marknaden och med vårt globala nätverk inom roro-segmentet. Dessutom kommer vår erfarenhet och tekniska kompetens att stärka samarbetet med övriga parter i projektet och skapa ytterligare värde, säger Ambjörn Fröjd, Commercial Project Manager,  Stena RoRo, i pressmeddelandet.

Per Westling, vd för Stena RoRo, kommenterar:

– Projektet innebär ännu en milstolpe i vårt samarbete med Crowley, ett samarbete som har pågått sedan tidigt 80-tal.

”Ett utmärkt komplement”

Mike Golonka, Government Ship Management hos Crowley Solutions, säger i pressmeddelandet:

– I Stena RoRo har vi en partner med både affärsmässig, operationell och teknisk erfarenhet samt kompetens av högsta klass när det gäller de relevanta globala marknaderna. Ett utmärkt komplement till Crowleys stora kunskap om US Marads krav.