”Stena Nautica”-rapport i april

I dagarna är det ett år sedan coastern ”Joanna” kolliderade med ”Stena Nautica”. Haverikommissionen håller nu på med den slutliga sammanställningen av fakta och ett haverimöte med de inblandade parterna kommer att hållas om ett par veckor. Göran Rosvall på Haverikommissionen säger till SST att slutrapporten kan vara klar under senare delen av april.