Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart

Stena Lines miljöåtgärder ger resultat

Stena Line har minskat på såväl bränsleförbrukning som utsläppen till luft och hav, enligt en ny sammanställning.

Stena Lines ökade fokus på hållbarhet och miljöförbättrande åtgärder under de senaste åren har gett resultat, enligt en sammanställning i rederiets nyutkomna publikation En hållbar resa, som beskriver företagets hållbarhetsarbete och där ytterligare mål för en hållbar framtid presenteras.

300 initiativ

Satsningen på metanoldrift av Stena Germanica och landelsanslutning i hamn är kända åtgärder som Stena Line har vidtagit för att minska sin miljöpåverkan. Enligt rederiet har de totalt tagit närmare 300 initiativ för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen till hav och luft från sina 35 färjor. 

Ansvar

Stena Line har under åren 2013–2016 minskat bränsleförbrukningen med totalt 6,5 procent och utsläppen av koldioxid med 6,2 procent per nautisk mil.

– Vi är ett av världens ledande färjerederier med 27 000 avgångar per år på 20 linjer i Europa. Med den storleken på vår verksamhet följer också ett stort ansvar att bedriva den på ett hållbart sätt. Vår övertygelse är att en minskad miljöpåverkan är ett måste för långsiktig lönsamhet, säger Stena Lines vd Niclas Mårtensson i ett pressmeddelande.

Ännu bättre i framtiden

Bland rederiets uppsatta miljömål är:

  • Minskning av koldioxidutsläppen per nautisk mil med 2,5 procent årligen och totalt 35 procent 2010–2030.
  • Att ersätta engångsartiklar och påsar i plast ombord under 2017–2018.
  • Att halvera användandet av starka kemikalier till 2020 och helt och hållet fasa ut dem till 2030. 
  • Att kontinuerligt minska antalet arbetsplatsolyckor med målet 1,2 LTIF (Lost Time Injury Frequency) för 2017.