Stena Line provar green passport

Stena Lines fartyg Stena Seatrader, som trafikerar mellan Dublin och Holyhead i Irländska sjön, ingår i ett pilotprojekt om Green Passport, som är ett sätt att miljödeklarera fartyg. Syftet är att inventera farligt material och när fartyget sedan ska skrotas finns det en miljöförteckning som kan användas som underlag för saneringen.I november genomfördes en inventering på Stena Seatrader under trafik. Denna information ska sedan bearbetas och granskas av externa bedömare. I februari väntas en rapport stå klar. Om pilotprojektet faller väl ut och är tillförlitligt och användbart kan Stena Line tänka sig att använda Green Passport på både nybyggda och gamla fartyg i framtiden. I dagsläget har också Concordia provat Green Passport på nya tankfartyg.