Stena Line landansluter alla fartyg

Stena Line installerar landanslutningar på alla sina fartyg, för att minska utsläpp och buller när fartygen ligger i hamn. Att installera landanslutning på rederiets 18 Skandinavienfartyg kostar mellan SEK 75 och 100 miljoner, men man räknar samtidigt med att spara pengar på minskad bränsleförbrukning. Fartygen ligger totalt i hamn 32.000 timmar om året.Före år 2010 ska alla Stena Lines fartyg vara landanslutna.