Fotograf: Moss

Kategori: Fartygsaffärer | Offshore

Stena i ny miljardinvestering

Stena Drilling beställer två borriggar för runt USD 800 miljoner styck motsvarande totalt cirka 10,7 miljarder kronor med huvudparten av betalningen i samband med leverans.

Riggarna skall byggas av Samsung Heavy Industries i Sydkorea. Den första skall levereras i april 2016 och den andra innan årsskiftet 2016/2017. 

De halvt nedsänkbara riggarna byggs efter Moss CS60-design som har ett deplacement på runt 60.000 ton. CS60 är en design för borrning ned till källor 12.000 meter under havsbotten på vattendjup upp till 3000 meter under tuffa väderförhållanden. 

Stena Drilling har i dag en flotta på fyra borrfartyg och tre halvt nedsänkbara riggar.