Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsutrustning | Miljö | RoRo

Stena Forerunner får skrubber

Stena RoRo låter installera skrubber på två av de fyra huvudmaskinerna på roro-fartyget Stena Forerunner, som fortsätter i sin charter för Transfennica.

Stena Forerunner har sedan hon levererades 2003 gått i trafik för Transfennica. Nu kommer denna charter att fortsätta.

– Hon är utchartrad till Transfennica och det är naturligt på deras trader att installera scrubbers och det var en del av uppgörelsen helt enkelt, säger Per Westling, vd för Stena RoRo till Sjöfartstidningen.

”Hybrid ready”

Skrubberanläggningen till Stena Forerunner levereras av CR Ocean Engineering (CROE) och omfattar två open loop-enheter som kan konverteras till hybrid.

– Men man kan säga att systemet är ”hybrid ready”, säger Per Westling. 

Två av fyra

Speciellt med anläggningen på Stena Forerunner är också att det installeras skrubberenheter på enbart två av de fyra huvudmaskinerna.

– Det blir en anpassad lösning och för att optimera kostnader och den effekt som man vill uppnå har vi valt att låta de andra två gå på diesel, berättar Per Westling.

I de flesta fall räcker nämligen effekten från två huvudmotorer till.

– Det är väldigt sällan man behöver starta den tredje maskinen. Men om man till exempel behöver ta igen en försening så startar man en maskin till, men det blir väldigt få timmar per år så det motiverar inte en skrubberinstallation.

Först

Stena Forerunner blir det första fartyget i Stena RoRo-flottan som utrustas med skrubber.

– Vi märker att frågan kommer upp i samband med nya charters och inom SECA-området, säger Per Westling.

Han säger vidare att det verkar finnas allt fler leverantörer som behärskar tekniken.

– Valet av utrustning är en sammanvägning av teknik, pris och erfarenhet. CROE:s teknik är väl provad och framför allt enkel. Deras skrubber har dessutom lite mindre dimensioner så vi kan ta bort våra ljuddämpare och sätta in de här med samma dimensioner.

Per Westling räknar med att anläggningen ska installeras under juni månad, men Stena RoRo har inte ännu bestämt var arbetet ska utföras.