”Stena Dee” prickad av Petroleumtilsynet

Stena Drillings rigg ”Stena Dee” har fått anmärkningar av Norska Petroleumtilsynet efter en hälso- och säkerhetsinspektion förra året. Senast den 25 maj skall bolaget redovisa en plan för hur anmärkningarna skall rättas till.