Kia Andreasson och Carl-Johan Hagman inviger Stena Danicas fjärrvärme.

Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Fartygsutrustning | Hamn/Logistik | Miljö

Stena Danica först i världen med fjärrvärme

Idag kopplades Stena Lines färja Stena Danica upp mot Göteborg Energis fjärrvärmeanläggning. Därmed är hon världens första fartyg i linjetrafik som får fjärrvärme.

Det var en mycket stolt Carl-Johan Hagman, vd för Stena Rederi AB, som invigningstalade på kajen i Stenas Danmarksterminal när Stena Danica, för första gången skulle koppla upp mot Göteborgs fjärrvärmenät. 

På kajen står en container med en värmeväxlare och stora rör leder fjärrvärmen till två slangar som kopplas till fartyget. Ombord har Stena Danica utrustats med fyra värmeväxlare som styr uppvärmningen ombord och huvudmaskinerna inför avgång. Det hela styrs från ett kontrollbord intill fartygets maskinrum.

 Fantastiskt coolt

– Jag är så glad för samarbetet i Göteborg mellan politiken, Göteborg Energi och näringslivet. Vi får till pragmatiska lösningar, som andra inte lyckas med. Och det vi gör är fantastiskt coolt.

När fjärrvärmeprojektet startade tänkte man att Stena Carisma vore det bästa fartyget att börja med. Men det sprack på att hon inte har vattenburen värme ombord, vilket är nödvändigt för fjärrvärme. I stället fick Stena Danica bli testfartyg. 

Halvårigt test

För det här är ett test som ska utvärderas om cirka ett halvår.

Stena Lines operativt ansvarige, Niclas Mårtensson, säger att det inte går att säga exakt hur lång testperioden blir, men cirka sex månader.

– Förhoppningsvis går det ganska snabbt, det här är ju bästa perioden att testa på. Den kalla säsongen är ju den mest kritiska.

Det går år fyra miljoner kilowattimmar för att värma Stena Danica i ett år. Det är lika mycket energi som krävs för att värma 260 villor under lika lång tid. Med fjärrvärmen sparas 500 ton CO2 årligen, vilket motsvarar 256 bilars årliga utsläpp.

Treenighet

Nästa båt som står i tur för fjärrvärmeuppkoppling är Stena Jutlandica – om testet med Stena Danica faller väl ut. Efter Jutlandica är det Germanicas och sedan Scandinavicas tur.

– Med Stena Germanica får vi då el och fjärrvärme vid kaj och metanoldrift till havs. Det blir en fantastisk treenighet vi aldrig hade kunnat drömma om för några år sedan, säger Niclas Mårtensson.

Stena Rederi har också ett generellt beslut att reducera bränsleförbrukningen inom alla verksamheterna med 2,5 procent per år.

– Fast inom Stena Line kommer vi att spara 3 procent under nästa år, slår Niclas Mårtensson fast.