Stena Chiron till Kina i morgon

Stena Bulks råoljetankfartyg Stena Chiron, 72.825 ton dödvikt, som låg vid kaj i Yokohama när tsunamin inträffade, ankommer till Zhoushan i östra Kina under morgondagen den 15 mars, fartyget kommer då att undersökas för att hitta eventuella skador. Stena Chiron hade precis startat maskin och gjort sig redo för avsegling när tsunamivågorna svepte in.– Befälhavaren sa att det var en omskakade upplevelse, men vi har ingen information om fartyget är skadat, säger Ulf G Ryder, vd Stena Bulk, till Sjöfartstidningen.Två andra Stena Bulk-fartyg kände också av tsunamin. Produkttankern Stena Contest, 47.171 ton dödvikt, befann sig i hamn i Salomonöarna när larmet om tsunamin kom, men vid 16-tiden på fredagen svensk tid avgick hon för att söka skydd till havs. När en tsunamivåg närmar sig land blir våglängden kortare och våghöjden högre. Vid ett visst vattendjup blir vågen så hög att den slår över eller ”bryter”.Kem- och produkttankern Stena Stealth, 47.465 ton dödvikt, som befann sig i västra Sydamerika kände också av tsunamivågorna.På grund av att kapaciteten på de japanska oljeraffinaderierna har sjunkit kraftigt samt det allvarliga läget för flera kärnkraftsreaktorer är Japan i kraftigt behov av brännolja för energiproduktionen. Stena Bulks japanska joint-venture, Asahi Stena Tankers, som startade i juni 2009, har blivit kontaktade av japanska myndigheter för olika bränsletransporter.– Ja, det har kommit en förfrågan från myndigheterna. De behöver få reda på hur många fartyg de har tillgång till eftersom de behöver importera brännolja och clean products för att ersätta den utslagna kärnkraften, säger Ulf G Ryder.