Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Tank

Stena Bulk sparar miljoner

Genom effektivitetshöjande åtgärder och optimering av farten har Stena Bulk sparat 65 miljoner kronor under de senaste tolv månaderna.

I sitt Energy Management Project kombinerar Stena Bulk energieffektivitet och minskad bunkerförbrukning med höjd effektivitet ur en mer kommersiell och operationell synvinkel. På tolv månader har man lyckats reducera kostnaderna för flottan med drygt 65 miljoner kronor.

– Vad vi mäter är hur mycket energi det krävs för att transportera ett ton last en nautisk mil. Med omräkning till ren bränsleförbrukning innebär det att vår flotta på ungefär 100 tankfartyg har sparat 65 miljoner kronor under de senaste tolv månaderna, säger Erik Hånell, vd för Stena Bulk, till Sjöfartstidningen.

Optimal fart

Fartygen opereras en större andel tid i optimal fart, vilken definieras för varje specifikt fartyg och enskild resa under rådande bränsle- och fraktmarknadsförhållanden. En energibudget görs för varje fartyg och resa, vilket i sin tur har möjliggjort en effektivare prestationsövervakning, fartygsoptimering och ökad medvetenhet ombord.

– Inför varje spotresa gör vi en energibudget och försöker hitta den optimala farten för att kunna göra så bra ifrån oss som möjligt ekonomiskt sett. Då kommer vi överens med kunderna om fart som fungerar för dem också. Då kan vi komma ned till en fart på mellan 12 och 13 knop. Utöver det, när man kanske har väntetider, drar man ner ytterligare och kan komma ned till sju, åtta knop om man kan gå så sakta, berättar Erik Hånell.

60 procent till bunker

Idag går mer än 60 procent av fraktkostnaden till bunkerolja.

– Om vi till exempel säger att det kostar 100 dollar att frakta ett ton last mellan A och B så går 60 procent av summan till bränsleförbrukningen, förtydligar Erik Hånell.

För en modern Suezmax tanker på 160.000 dwt skulle det krävas en fördubbling av de nuvarande genomsnittliga fraktraterna till 40.000 US dollar per dag över tid för att det skulle vara någon mening rent budgetmässigt att öka farten med 0,5 knops med nuvarande bunkerpriser.

Egen design

Stena Bulk har under senare år expanderat sin flotta med ett antal Suezmax tankfartyg av egen design. De flesta av fartygen i Stena Bulk-flottan är optimerade så långt man känner till idag.

– Fartygens tekniska design är en nyckelfaktor men lika viktigt är hur fartyg opereras med hänsyn till energistyrning. Stena Bulk har med sina senaste fartygs design och operationella excellens lyckats inom båda områdena, påpekar Erik Hånell. 

Han berättar att utvecklingen varit betydande under de sensate tio åren.

– Om vi jämför en Suezmax som levererades 2013 är den ungefär 30 procent bättre i konsumtion jämfört med ett fartyg som är levererat tio år tidigare. Där svarar den tekniska biten för 15 till 20 procent och den operationella för 10 till 15 procent.

Mewis Duct

Anpassning av fartygens propeller och bulb till faktisk fart kan vara av avgörande betydelse för en reduktion av bränsleförbrukningen även på befintliga fartyg. 

– Vi har inga äldre fartyg på Suezmaxsidan, men vi har några äldre MR-tankers och där har vi tittat på olika lösningar för propellrar och även något som heter Mewis Duct där man installerar en ring framför propellern så att flödet blir annorlunda. Det har vi gjort på ett av våra fartyg och förväntar oss att bränsleförbrukningen ska minska med fem till sex procent, berättar Erik Hånell.