Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Regelverk | Miljö | Tank

Stena Bulk investerar stort i skrubbers

Stena Bulk låter installera skrubberanläggningar i sammanlagt 16 fartyg.

Före januari 2020 ska tio IMOIIMAX, fem Suezmax och ett tankfartyg av MR-storlek utrustas med skrubberanläggning för att uppfylla IMO:s svaveldirektiv som träder i kraft 2020. Den totala investeringen uppgår till 55 miljoner US-dollar och inkluderar utrustning, installation och kostnad för den tid fartygen inte är i drift. Återbetalningstiden för investeringen uppgår till mellan 1,5 och 2,5 år, vilken redan har säkrats genom inlåsning av framtida bränslepriser.

Säkrar tillgång

Stena Bulk uppger i ett pressmeddelande att tillgången på bränsle globalt är begränsad till en viss nivå, vilket har blivit ett bekymmer för många.

– Vi utvärderade de olika alternativen och kom till slutsatsen att genom att installera skrubbers skulle vi säkra större tillgång till bränsle för våra fartyg och begränsa risken att inte ha tillgång till rätt sorts bränsle. Därigenom skulle vi också kunna fortsätta vara flexibla i vår operation. Även när vi nu har beslutat oss för att installera skrubbers kommer det att erfordras anpassningar och dessutom förmodligen innebära stora utmaningar vad gäller den logistiska planeringen. Vi kommer dock att förbereda oss så bra som möjligt för att kunna säkra åtminstone samma nivå vad gäller supporten till våra kunder som gäller i dag, säger Erik Hånell, vd och CEO för Stena Bulk.

Hybrid ready

De anläggningar som ska installeras på Stena Bulk-fartygen är av typen open loop hybrid ready och utrustas med vattenrening, vilken inte enbart avlägsnar svavel utan även partiklar från avgaserna.

Anställda viktig faktor

Stena Bulk uppger att de anställda som ska jobba med detta är den viktigaste faktorn för att få det hela att fungera. Rederiet har under de senaste två åren förberett sina medarbetare på att säkerställa minimala till obefintliga störningar orsakade av det scenario som sjöfarten står inför från och med den 1 januari 2020. Vidare kommer Stena Bulk genom sin digitala plattform Orbit, som är ett av många verktyg, att ha överblick över den globala tillgången.

– Därmed kan vi också, som en support till Commercial Operation, Bunker Trading och Chartering, optimera planeringen av våra bunkeroperationer.