Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Stena Bulk chartrar ut LNG-tanker

Stena Bulk har skrivit kontrat för att chartra ut LNG-tankern Stena Blue Sky till North West Shelf projektet i Australien.

North West Shelf projektet är Australiens största olje- och gasprojekt och har levererat mer än 4.000 LNG-laster till kunder i främst Asien sedan 1989.

Kontraktet för Stena Blue Sky löper över tre år, med möjlighet till förlängning. Fartyget kommer segla främst mellan Australien och Japan, men också andra länder i Fjärran Östern-regionen.

– Vi är väldigt glada för kontraktet med North West Shelf projektet, som vi ser som en strategisk partner på en marknad med enorm tillväxtpotential, säger Erik Hånnel, CEO på Stena Bulk, i ett pressmeddelande.

Stena Blue Sky, med lastförmåga på 145.500 kubikmeter, byggdes 2006 och är en av tre LNG-tankers som ägs av Stena Bulk. De andra två är Stena Clear Sky och Stena Crystal Sky, båda på 173.000 kubikmeter.