Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Stena Bulk beställer ytterligare metanoltanker

Tankrederiet Stena Bulk beställer ett tredje fartyg i den serie metanoltankers som började byggas på varvet GSI i Kina för ett år sedan.

Tillsammans med Schweiz-baserade energiproducenten Proman, som tillverkar bland annat naturgasbaserad metanol, bygger Stena Bulk en serie MR-tankers på 49.900 dwt som både ska frakta och drivas med metanol. Designen IMOIIMeMAX är en vidareutveckling av Stena Tekniks design IMOIIMax, som har resulterat i de Concordia Maritime-ägda fartygen Stena Immortal, Stena Impero med flera.

Leverans 2022

De första två i serien av metanoltankers, Stena ProPatria och Stena ProMare, byggs just nu på Guangzhou Shipyard International (GSI) i Kina – där även IMOIIMaxarna byggdes – och ska levereras i början av 2022 för att sedan långtidschartras av Proman. Det tredje fartyget som nu beställs, Stena Prosperous, levereras under andra halvan av 2022.

Stena Bulk skriver i ett pressmeddelande att fartygens dual fuel-maskineri från MAN är förberett för metanoldrift och kommer att förbruka 12.500 ton metanol årligen vid daglig drift, vilket innebär en betydande minskning av utsläppen jämfört med konventionella bränslen.

Tror på metanol

Stena Prosperous sätts under de första två-tre åren in i Stena Bulks reguljära tankerpool och blir därmed det första metanoldrivna fartyget som opereras på kem-/produkttankmarknaden utan ett specifikt kontrakt med en metanolproducent.

Fartygsbeställningen stryker enligt Stena Bulk under rederiets och Promans tro på metanol som ett av de mest livskraftiga alternativen bland framtidens lågutsläpps-bränslen.

– På Stena Bulk är vi väldigt nöjda med utvecklingen av vårt joint venture med Proman och lägger ännu ett fartyg till samarbetet. Vi ser att styrkan i vår gemensamma satsning leder till nya, spännande möjligheter för oss. Det är Stena Bulks ambition att bidra till att göra sjöfarten mer hållbar, säger Erik Hånell, vd för Stena Bulk, i ett pressmeddelande.