Sten Nordic stötte mot lastfartyg

Det NIS-flaggade produkttankfartyget Sten Nordic på 16.613 dwt fick intryckningar i skrovet när det körde in i aktern på det lastfartyg som gick före i isrännan. Incidenten inträffade i östra Finska viken natten till tisdagen och Sten Nordic kunde fortsätta resan mot Tallinn, där skrovet skall undersökas närmare. Sten Nordic är byggd i Kina 2005 och tidsbefraktas av Neste Shipping.