Stella vill få in nytt kapital

Stella Shipping PS, grundat 2008, ska bilda aktiebolag och kommer att sälja aktier för sammanlagt DKK 25 miljoner samt obligationer för samma belopp. – Vi har haft ett väldigt bra år 2008 och bjuder nu in både små och stora investerare att gå in i bolaget, säger Jan Fabricius, styrelseordförande och grundare av Stella Shipping.Bolaget har tagit leverans av den första coastern som någonsin byggts i Bangladesh och har en serie nybyggen i beställning på flera lokala varv. Alla dessa enheter byggs, enligt rederiet, till en mycket lägre kostnad än om fartygen hade byggts i något annat land.Stella Shipping har en flotta på fyra fartyg (några som delägare) och bolaget rapporterar en bruttovinst på DKK 20,8 miljoner 2008 och en vinst efter skatt på DKK 9,8 miljoner. För närvarande är två av rederiets fartyg upplagda i Marstal (Nina och Hanseatic Star) på grund av lågkonjunkturen.