Steen Bryde i konkurs

Huvudaktieägaren och styrelseordföranden i Nordic Tankers, Steen Bryde, har förklarats i personlig konkurs. Beskedet har legat i luften i ett par veckor eftersom det visade sig att Steen Bryde varken kunde betala sina lån eller få nya lån då hans portfölj av fastigheter minskat i värde.Konkursen för Steen Bryde och hans bolag Bryde-Gruppen lämnar Nordic Tankers i osäkerhet eftersom han kontrollerar omkring 30 procent av aktierna, vilka nu måste säljas. Nordic Tankers rapporterar en vinst på USD 2,6 miljoner för årets tre första kvartal. Vinsten kommer huvudsakligen från försäljningen av Nordic Lisbeth, vilket genererade en vinst på USD 19 miljoner över bokfört värde. Fartyget ska levereras senast den 2 december till den nya, icke namngivna, ägaren.