Fotograf: Furetank

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Steel cutting för åttan i Vinga-serien

I dag, måndag, inleddes produktionen av det åttonde 17,999 dwt produkttankfartyget i Fure Vinga-serien.

Produktionen av stålsektioner för nybygget sattes igång på varvet Avic Dingheng i Kina av Jonatan Höglund på Furetank. Han har arbetat på rederiets site office under byggnationen av alla fartygen i serien. När han inte jobbar med detta är han förste maskinist i något av fartygen.

Leverans 2021

Nybygget blir det åttonde i Fure Vinga-serien och kommer att levereras i maj 2021. Rederiet har inte offentliggjort vilket namn fartyget får.

Tre rederier

De första sex fartygen i serien har redan levererats och beställdes av Furetank, Älvtank och Thun Tankers, som samtliga  har fartyg i Gothia Tanker Alliance. När Furetank sålde det första fartyget Fure Vinga, beställdes ett, och senare ytterligare ett fartyg av samma typ. Fartyg nummer sju ska levereras till Furetank fjärde kvartalet 2020.

Dual fuel

Fartygen är utrustade med en Wärtsilä-dual fuel huvudmaskin som kan opereras på LNG eller LBG. De har isklass 1A och ingår i Gothia Tanker Alliance.