Statoils bästa år någonsin

Det statliga norska oljebolaget Statoil redovisar en vinst efter skatt på NOK 30,7 miljarder 2005, en ökning med 23 procent jämfört med 2004. Produktionen nådde 1,2 miljoner fat oljeekvivalenter per dag.