Statoil och Chevron i överenskommelse om Barents Hav

Statoil och Chevron skall samarbeta om gasexploatering i Barents Hav. Chevron som är USA:s näst största energikoncern bidrar med erfarenhet av denna typ av exploatering och med särskild erfarenhet av seismisk kartläggning, medan Statoil har stort kunnade av operationer i arktiska områden. De två bolagen har lämnat gemensamma ansökningar för 19 licenser på den norska territorialsockeln.