Statlig utredning vill se utbyggnad av slussar

Översvämningshoten i Vänern och Mälaren är så allvarliga att regeringens särskilde utredare Bengt Holgersson föreslår i ett delbetänkande att avtappningskapaciteten ökas i samband med ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Detta beräknas ta mycket tid i anspråk, varför slussen i Södertälje bör byggas om och kanalen förstärkas samt att det sker ökade uttagningsmöjligheter från Vänern. Annars riskerar mer än 3,5 miljoner kvadratmeter byggnadsyta att ställas under vatten vid kraftiga översvämningar.– Att vi tittar på Södertälje beror på att kapaciteten där i rimlig tid kan förstärkas. I dag klarar slussen 60–70 kubikmeter per sekund, men vi föreslår en ombyggnad till 300 kubikmeter per sekund, säger Bengt Holgersson till SST.