Kategori: Färjetrafik

Staten uppmanas tänka om kring Gotlandstrafiken

Svenska rederier missgynnas i upphandlingar till följd av att upphandlad trafik inte kan vara en del av det svenska tonnageskattesystemet. Det menar företrädare för branschen som nu vill att något snabbt görs angående den pågående upphandlingen av Gotlandstrafiken.
Den senaste tiden har flera röster höjts för att staten måste agera för att se till att svenska rederier inte missgynnas i den pågående upphandlingen av Gotlandstrafiken där anbudsfristen går ut den 29 februari. Det handlar bland annat om att skattereglerna för svenska rederier är mindre förmånliga än de som gäller för utländska rederier.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only] senaste tiden har flera röster höjts för att staten måste agera för att se till att svenska rederier inte missgynnas i den pågående upphandlingen av Gotlandstrafiken där anbudsfristen går ut den 29 februari. Det handlar bland annat om att skattereglerna för svenska rederier är mindre förmånliga än de som gäller för utländska rederier.

För att stärka sjöfartens konkurrenskraft införde Sverige år 2017 ett system med tonnageskatt som innebär att inkomster från rederiverksamhet beräknas schablonmässigt utifrån de ytor som kan ge gods och passagerarintäkter. Det svenska systemet har dock varit betydligt mer begränsat än andra länders system, och undantar bland annat möjligheten för upphandlad trafik att vara en del av systemet.

Många i branschen hade stora förhoppningar om att den utredning som regering tillsatt för att föreslå förändringar i systemet skulle föreslå att alla fartyg i internationell konkurrens ska kunna vara en del av det mer förmånliga systemet, men något sådant förslag presenterades inte. Istället föreslog utredningen att upphandlad trafik ska undantas från systemet, vilket bland andra branschföreningen Svensk Sjöfart är kritisk till.

– Utredningen utesluter möjligheten för svenska rederier att konkurrera i till exempel Gotlandstrafiken. Dessutom innebär det att man också minskar antalet fartyg som kan bjuda på upphandlingen, vilket försämrar konkurrensen, säger Anders Hermansson, vd för Svensk Sjöfart.

Frågan har blivit högaktuell på grund av den pågående upphandlingen av trafiken mellan Gotland och fastlandet där även utländska rederier förväntas lämna anbud. Anders Hermansson menar att staten nu måste göra om och göra rätt.

”Det är dags att göra om och göra rätt”

Anders Hermansson, vd för Svensk Sjöfart

– Vi tycker att det är fel att man har en situation där man diskriminerar mellan olika anbudsgivare genom att svenska respektive utländska får helt olika förutsättningar. Då det finns ett stort strategiskt intresse av Gotland kan det inte vara rimligt vare sig försvarsmässigt eller konkurrensmässigt att rederier som önskar svensk flagg och vill skatta i Sverige missgynnas framför andra europeiska rederier. Det är dags att göra om och göra rätt, säger Anders Hermansson.

Destination Gotland som idag driver den upphandlade Gotlandstrafiken har arbetat länge med att förbereda sitt anbud inför den kommande perioden. Bolagets vd Marcus Risberg är förvånad över att regeringens utredning inte föreslår att upphandlad trafik ska kunna omfattas av tonnageskattesystemet
– Det är klart att vi är förvånade. Jag tror inte att branschen generellt såg att ett sådant här explicit undantag för upphandlad trafik skulle föreslås i utredningen. Det paradoxala är att om man jämför med konkurrensförutsättningar med utländskt flaggade fartyg, så föreslås att man med svensk flagg utomlands ska kunna konkurrera i utrikes inrikestrafik på jämlika villkor, men inte i svensk inrikestrafik. Det är inte rimligt, säger Marcus Risberg.

Även om Gotlandstrafiken inte heller idag omfattas av tonnageskattesystemet menar Marcus Risberg att man hade förväntat sig en förändring mot bakgrund av den politiska viljeinriktningen att stärka den svenska sjöfarten och få fler svenskflaggade fartyg.

– Också ur ett försörjningsberedskapsperspektiv och totalförsvarsperspektiv hade vi förväntat oss att man skulle föreslå en förändring som möjliggör att även den här typen av sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens i upphandlingar ska ges jämbördiga konkurrensförutsättningar med utländska tonnageskattesystem. Istället föreslår man ju att snarare cementera den konkurrensnackdel som svensk sjöfart alltid haft. Det är det som är konsekvensen, säger Marcus Risberg.

Destination Gotland och Svensk Sjöfart kommer att lämna sina synpunkter på utredningens förslag som nu är ute på remiss, men då anbudstiden för Gotlandstrafiken löper ut redan i slutet av februari kommer den responsen inte hinna påverka den processen.

– De här tidsaxlarna är ju inte kompatibla, så man måste lösa den här frågan snabbare, i själva upphandlingen. Det är inte någonting som direkt har en påverkan på vad som händer med utredningen, så det är två olika parallella processer, säger Marcus Risberg.

– Om man inte hittar ett sätt i själva upphandlingen att hantera konsekvenserna av den snedvridna konkurrensen så kan vi konstatera att ett svenskflaggat anbud inte har förutsättningar att lämna en anbudsnivå som kan konkurrera med ett utländskt anbud som kommer åtnjuta en utländsk tonnageskatt. Det är konsekvensen.

Från Svensk Sjöfart menar man att staten nu behöver agera, och se över alla tänkbara lösningar. Det säger vd Anders Hermansson.

– Nu är det bråttom att lösa det här. Antingen ett snabbt besked vad gäller konkurrensförutsättningarna, eller att man också är beredd att hantera detta inom ramen för upphandlingen. Det kan handla om man gör ändringar, som alla kan hålla sig till, eller genom att pausa eller skjuta på upphandlingen.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]