Så här vill EU att Europas transportkorridorer ska hänga ihop.

Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Ekonomi | Forskning | Politik

Tummen upp för sjöfartsprojekt

Regeringen tillstyrker ansökningar om EU-medfinansiering från 38 transportprojekt med svenska intressen. Övervägande delen av projekten är sjöfartsrelaterade.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]en av projekten är sjöfartsrelaterade.

Beslutet innebär att regeringen ställer sig bakom 38 transportprojekt som nu kan gå vidare med sina ansökningar om medfinansiering till EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa – det vill säga den fond som på engelska heter Connecting Europe Facility (CEF) och som utgör finansieringsdelen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

MoS-projekt

Glädjande nog är övervägande delen av de 38 transportprojekten sjöfartsrelaterade, däribland Motorways of the Sea-projekten Finnlink, Northern Europe Service och Nordö Link. Vidare återfinns även projekt som syftar till att förbättra LNG-infrastrukturen i Östersjön och i Bottenviken – det så kallade Bothnia Bulk-projektet – samt projektet Midway Aligment of the Bothnian Corridor, som bland annat inkluderar ett nybygge för linjen Umeå–Vasa.

Ansökningsprocessen har samordnats av Trafikverket på uppdrag av Näringsdepartementet, och arbetet har pågått sedan tidig höst 2015. De svenska aktörernas del i de ansökta beloppen är på över 256 miljoner euro. Hösten 2015 utlystes totalt 1.090 miljoner euro som kan sökas av samtliga EU-medlemsländer.

”Många intressanta ansökningar”

– Idag har vi kunnat tillstyrka många viktiga transportprojekt för jobb och konkurrenskraft i Sverige och EU. Denna ansökningsomgång har vi fått in många intressanta ansökningar inom bland annat innovationsområdet och för utveckling av Urbana Noder och infrastruktur för alternativa bränslen inom sjöfarten. Projekten kommer från olika delar av Sverige och flera inkluderar samarbete med andra länder. Dessa projekt kan stärka arbetsmarknaden och bidra till en positiv utveckling i Sverige. Det är även positivt att svenska aktörer deltar aktivt i utvecklingen av det transeuropeiska nätet för transporter. Nu är det upp till EU-kommissionen att utvärdera och återkomma med förslag till beslut och vi hoppas att så många som möjligt går hela vägen, säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

Tidigast i sommar väntas EU-kommissionen fatta slutgiltigt beslut om vilka transportprojekt som får medfinansiering från fonden. Huruvida svenska staten kommer att gå in som medfinansiär i något eller några av de aktuella projekten, och i så fall i vilken utsträckning, är ännu inte känt.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]