Starkt resultat trots färre ordrar för Wärtsilä

Wärtsiläs omsättning ökade med 14 procent till EUR 5,3 miljarder under 2009. Lönsamheten är rekordhög med tolv procent av omsättningen. Resultatet före skatter uppgick till 558 miljoner. Under året minskade orderingången med 41 procent och orderstocken var 4,5 miljarder vid årets slut, vilket innebär en minskning med 35 procent jämfört med året innan.– Efterfrågan på kraftverk var fortfarande sund, och affärsområdet Services upprätthöll sin volym trots betydande uppläggningar av fartyg. Den globala recessionen på sjöfartsmarknaden återspeglades som en låg orderaktivitet och avbeställningar inom affärsområdet Ship Power. Medan stiltjen inom nya ordrar på fartygsbyggen i det stora hela väntas fortsätta ytterligare i två år har de första tecknen på återhämtning setts inom vissa offshore- och inom vissa specialfartygssegment, kommenterar koncernchef Ole Johansson.