Fotograf: Pär-Henrik Sjöström / Finnlines

Kategori: Ekonomi | RoRo

Starkt resultat för Finnlines

Finnlines noterar en kraftig resultatförbättring tack vare fokusering på förbättrade operationer och lönsamhet.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rationer och lönsamhet.

Finnlines omsättning minskade med 5,4 procent under 2014 men en rad åtgärder har förbättrat koncernens lönsamhet. Av Finnlines omsättning om 532,9 miljoner euro svarade rederiverksamhet och sjötransport för 517,4 miljoner. Resterande 36,9 miljoner härrörde sig från hamnverksamhet.

Faktorer som påverkat omsättningen är minskade charterintäkter på grund av fartygsförsäljningar och lägre bunkertillägg. Hamnverksamhetens omsättning gick ned på grund av omstruktureringar.

Effektivisering

Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades från 18,1 miljoner euro 2013 till 58,6 miljoner euro 2014. Föregående års förlust före skatt (EBT) om 6,7 miljoner euro vändes under 2014 till en vinst om 36,6 miljoner.

Finnlines uppger att den operativa verksamheten har effektiviserats genom minskad bunkerförbrukning och bättre utnyttjandegrad av fartygen. Dessutom har kostnader reducerats inom flera delområden. Nettofinansieringskostnaderna har minskat samtidigt som överkapaciteten har reducerats genom försäljning av tre fartyg i slutet av 2013 och två fartyg under det sista kvartalet 2014.

Nöjd koncernchef

– Finnlines har gjort en anmärkningsvärd totalomvändning som genererat starkt värde för aktieägarna under räkenskapsåret 2014. Koncernen har fokuserat på att förbättra sin operativa verksamhet och lönsamhet. Vi fortsätter att analysera varje fartyg, varje linje och varje funktion för att undersöka om det finns möjligheter till ytterligare förbättringar. Vi reagerar snabbt om det uppstår överkapacitet eller om det krävs andra åtgärder, kommenterar Emanuele Grimaldi, koncernchef och vd för Finnlines, resultatet i koncernens bokslutskommuniké. 

Ökade volymer

Under fjolåret hade Finnlines i genomsnitt 24 fartyg i sin egen trafik och transporterade 638.000 lastenheter, en ökning med en procent jämfört med året innan. Antalet skeppade personbilar, exklusive passagerarnas bilar, ökade med 50 procent till 99.000. Därtill lastades 2,4 miljoner ton annat gods, en ökning med fyra procent jämfört med året innan. Finnlines fartyg transporterade dessutom 561.000 passagerare och chaufförer, vilket innebär en marginell ökning.

Skrubber

För närvarande pågår ett omfattande program för installation av skrubber i Finnlines fartyg. Investeringarna ingår i investeringsprogrammet för 2014 som uppgick till totalt 65 miljoner euro.

Arbetena inleddes i slutet av 2014 och beräknas vara slutförda våren 2015. Sammanlagt gäller de sex roro-fartyg byggda 2011–2012, fyra Star-klass ropax-fartyg byggda 2006–2007 och fyra roro-fartyg byggda 2000–2002. 

Dessutom uppdateras propulsionssystemet på fyra ropax-fartyg av Star-klass och två roro-fartyg för att förbättra verkningsgraden och reducera bunkerkonsumtionen.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]