Fotograf: Region Gotland

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

Starkt resultat av CMP

Den nya kryssningskajen i Visby är en förklaring till att Copenhagen Malmö Port förbättrade sitt rörelseresultat 2018.

CMP:s omsättning 2018 uppgick till 908 miljoner kronor. Rörelseresultatet landade på 110 miljoner kronor mot 78 miljoner för 2017. Detta ger en rörelsemarginal på 12,2 procent jämfört med 9,3 procent året innan. Resultatet för 2018 uppgick till 46,7 miljoner kronor, jämfört med 26,3 miljoner kronor för 2017. 

Totala godsvolymen minskar

Dock sjönk godsvolymerna något, från 2017 års 15,5 miljoner ton till förra årets 15,1 miljoner ton. 

– 2018 var ett bra och starkt år för CMP. Även om vi kan se vissa volymnedgångar för exempelvis oljesegmentet, så går samtliga verksamhetsområden totalt sett framåt med ökade resultatmarginaler. Det bedömer vi som ett resultat av det hårda arbete vi har lagt ner på att fokusera på rätt saker, arbeta mer effektivt och att ta tillvara på de affärsmöjligheter som har uppstått, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO för Copenhagen Malmö Port i ett pressmeddelande.

Många kryssningsresenärer

Barbara Scheel Agersnap säger även att den nya kryssningskajen i Visby påverkat passagerarvolymerna.

– I april 2018 öppnade CMP den nya kryssningskajen i Visby. Detta, i kombination med större fartyg och fler anlöp till både Köpenhamn och Malmö, innebar att CMP tog emot 953.000 passagerare under säsongen.

Samtidigt ökade även RoRo-volymerna under 2018 till 298.000 enheter. En av förklaringarna till detta uppges vara de goda möjligheterna i Malmö att lasta om gods mellan olika trafikslag såsom fartyg, lastbil och tåg.