Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Container | Hamn/Logistik | RoRo

Starkt år för Norrköpings Hamn

Norrköpings Hamn gör ett positivt bokslut för 2017, med framför allt en ökning på containersidan. 

Under 2017 ökade antalet containrar i Norrköpings Hamn med drygt 30 procent, jämfört med 2016. Totalt hanterades 132.000 TEU, vilket är rekord för hamnen, enligt ett pressmeddelande. Även godsslag inom energi- och jordbruksområdet ökade förra året. Totalt hanterades 4,3 miljoner ton gods i hamnen.

Rederier väljer Östersjön

Förutom en långsiktig satsning på containersidan beror bland annat ökningen på att många företag valt att etablera sig i och investera i Norrköping, vilket har skapat nya godsvolymer. Många containerrederier uppges också ha satsat extra på just Östersjöområdet. 

”Spännande och roligt”

Nye vd:n Henrik Åkerström tillträdde i november förra året. 

– Norrköpings Hamn har en tydlig position på marknaden, bra tillväxt och ambitiösa utvecklingsmål. Det känns spännande och roligt att få bidra till hamnens fortsatta utveckling med ökade volymer och att tillföra nya värden för våra kunder. Hållbarhetsfrågor har också stort fokus för Norrköpings Hamn där vi ser allt tydligare kundkrav, säger Henrik Åkerström.