Fotograf: Joachim Sjöström

Stark rysk utveckling

Rysslands sjöfart och det ryska internationella registret har utvecklats kraftigt under 2000-talet.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]aftigt under 2000-talet.

Rysslands transportminister Igor Levitin understryker betydelsen av Nordostpassagen ”i kampen om inflytande i Arktis”. Ryssland förbereder nu ett lagförslag som reglerar både handelssjöfart och sjöräddningsberedskap i området. Lagförslaget om handelsjöfart i Arktis har gått genom den första behandlingen i Duman och Igor Levitin ber parlamentets medlemmar att ”behandla det med högsta prioritet”.

Kraftig tillväxt

Rysslands sjöfart har utvecklats kraftigt under den senaste tioårsperioden. Aleksandr Davydenko, chef för Russia’s Federal Agency of Marine and River Transport (RosMorRechFlot), presenterar fjolårets verksamhet och de närmaste årens framtidsplaner i en rapport till agenturens förvaltningsråd.

Enligt rapporten hanterade Rysslands kusthamnar drygt 535 miljoner ton gods 2011, vilket är 2,6 gånger mer än 2001. Av volymen transporterades 34 miljoner ton med ryska fartyg – en ökning med 43 procent på tio år. Flodhamnar hanterade 184 miljoner ton gods, varav flodfartyg transporterade 127 miljoner ton under 2011.

I fjol exporterades från Primorsk hamn 75 miljoner ton råolja och över 4 miljoner ton dieselolja och godsomsättning i Ust-Luga var 10,4 miljoner ton.

Kapaciteten ökar

Till hamnar på Rysslands arktiska nordkust transporterades fyra miljoner ton gods sjövägen och en miljon ton på floder. Längs Nordostpassagen skeppades sex gånger mer transitgods än under säsongen 2010.

Hamnkapaciteten i Ryssland byggs ut så att den enligt planerna ska omfatta 770 miljoner ton gods 2016 med ytterligare 15 procents reservkapacitet. De statliga investeringarna i hamninfrastruktur uppgick till RUB 27 miljarder (EUR 700 miljoner) i fjol, vilket är 33 procent mer än 2010.

Minister Igor Levitin understryker att ryska hamnar planenligt har ökat sin andel i Rysslands utrikeshandel. Den uppgår nu till 85 procent. De baltiska staterna har gått tillbaka och hanterar numera endast 15 procent av Rysslands utrikeshandel, jämfört med hälften år 2000.

Ministern presenterar vidare förslag om hur en monopolsituation kan undvikas, eftersom terminalägare även är varuägare. Han föreslår att staten bygger egna terminaler. Ministern rekommenderade också att finansiera detta från pensionsfonder. Enligt honom skulle man använda infrastrukturbonder i storlek RUB 500 miljarder (EUR 13 miljarder) årligen.

Internationella registret växer

Handelsflottan under rysk kontroll omfattade senaste årsskifte 1 418 fartyg om totalt 19,6 miljoner dwt. I det ryska internationella registret finns 328 fartyg om 1,8 miljoner dwt, vilket innebär en tillväxt med drygt en procent. Under 2011 har ryska redare tagit leverans av 26 fartyg om totalt 730 000 dwt. I år kommer de att ta leverans av tio fartyg om totalt 500 000 dwt.

Staten stöder Rysslands skeppsbyggnad och sjöfart med ny lagstiftning som trädde i kraft senaste höst. Den statliga flottan byggs ut i oförändrat tempo. Den statliga räddningstjänsten har tagit leverans av 16 fartyg under 2010–2011 och ytterligare sex fartyg ska färdigställas i år Staten har även fyra dieselelektriska och en atomisbrytare under byggnad.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]