Star Reefers köper fyra fartyg

Star Reefers har utnyttjat köpoptioner på fyra fartyg som seglar i Starflottan för totalt USD 31 miljoner. Tre fartyg är byggda 1991 med en lastkapacitet på 575.246 kubikfot. Det fjärde är byggt 1992 och på 424.307 kubikfot.