Star Reefers i storbråk med charterkund

Norska Star Reefers hävdar avtalsbrott sedan operatören Kalistad Ltd, Nicosia, dotterbolag till JFC i St. Petersburg, avslutat charterkontrakten av norrmännens kylfartyg Almeda Star, Avelona Star och Cape Town Star i förtid.– Charterkontrakten har i dag felaktigt avslutats på grund av falska anklagelser som rör fartygens prestanda, skriver Star Reefers i ett meddelande till Oslobörsen.Star Reefers hävdar att Kalistad de senaste månaderna inte betalat charterhyrorna i tid och har försökt förmå det norska rederiet att sänka det avtalade priset.Kalistad skulle, enligt kontraktet, ha chartrat fartygen från november 2008 till november 2011. Star Reefers meddelar att man kommer att ta alla nödvändiga steg för att skydda sina intressen.