Star Reefers flyttar verksamhet från London till Gdynia

Star Reefers i London som opererar en flotta på 40 fartyg har öppnat kontor i Gdynia. Det polska kontoret har tagit över management för åtta fartyg och under sommaren kommer åtta till. Enligt nuvarande planer kan management för hela flottan komma att tas över av kontoret i Gdynia. Verksamheterna som flyttas är tekniskt management och bemanning. Star Reefers gjorde 2005 en vinst på USD 31,2 miljoner.