Stanna vid IMO-regler för svavelminskning kräver brittiskt parlamentsutskott

EU bör nöja sig med det skärpta regelverk för svavelinnehåll i fartygsbränsle som IMO antog 2008, utan extra tillägg. Det säger transportutskottet i brittiska parlamentet i en rapport. Man uppmanar den brittiska regeringen att bilda allianser i frågan med andra medlemsstater i EU för att förhandla fram en kompromisslösning med EU-kommissionen. Bland annat menar man att teknikutvecklingen inte kommit tillräckligt långt för installation av reningsutrustning i passagerarfartyg. Utskottet menar också att Storbritannien måste få klargjort vad EU-kommissionen gör för att övervaka vilka effekter svaveldirektivet får och vad kommissionen tänker göra för att minska risken för ett modalskifte från sjö- till landstransporter.Man poängterar också att de förbättringar som det nya regelverket kommer att leda till sprids över hela samhället medan kostnaderna faller helt på rederierna. Samtidigt får rederinäringen sig en knäpp på näsan. Man poängterar att ett skärpt regelverk har diskuterats i många år och menar att därför borde näringen ha arbetat mer proaktivt med att utveckla effektiva reningsmetoder.– När tuffare utsläppsregler först infördes för bilar så utvecklades lämplig teknik betydligt fortare än vad större delen av fordonsindustrin förutspådde och till betydligt lägre kostnad än vad som först antogs, säger utskottets ordförande Louise Ellman.