Fotograf: Riksdagen

Kategori: Forskning | Hamn/Logistik | Politik

Ställer politiker mot väggen

Boriana Åberg (M) undrar varför inte sjöfartsforskningen prioriteras i Sverige och vad som egentligen görs i arbetet med att flytta över gods till sjön. 

Ledamoten i trafikutskottet ställer en rak fråga till socialdemokratiska statsrådet Helene Hellmark Knutsson om hur regeringen tänker ”se över möjligheterna till utökat samarbete mellan industri, akademi och offentlig sektor gällande sjöfartsforskning?”

Satsar minst på forskning

Bakgrunden är den nya rapporten från Lighthouse som visar att Sverige är det land i Norden som satsar minst pengar på sjöfartsforskning. Senast den 15 november förväntas ministern besvara frågan. 

Överflyttning

I en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ställer Boriana Åberg frågan om han tänker vidta några åtgärder för att Sjöfartsverket ska verka i samklang med intentionerna om överflyttning av transporter från väg och järnväg till sjöväg?

Trafikverkets kritik

Interpellationen har bland annat sin grund i Sjöfartsverket förslag på höjda farledsavgifter, som har fått kritik för att den ska motverka överflyttningen av transporter från land till vatten. Åberg hänvisar även till Trafikanalys rekommendation att bibehålla den nuvarande farledsavgiftsmodellen och utreda hur den nya modellen kan utformas för att ge effektivast möjliga miljöstyrning. Interpellationen kommer att diskuteras i riksdagens kammare.