Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | RoRo

Stabilt 2018 för Stena AB

Stena AB redovisar ett resultat före skatt för 2018 på 103 miljoner kronor (1,3 miljarder). Liksom tidigare är det offshore- och tankerverksamheterna som går sämre.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]heterna som går sämre.

Enligt årsredovisningen är det ändå ett ”starkt resultat” som rederikoncernen presenterar, trots ”utmanande marknad inom offshore drilling- och tankverksamheterna”. De totala intäkterna uppgick till 34,7 miljarder kronor, jämfört med 33,7 miljarder kronor 2017.  

Sämre rörelseresultat

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar), exklusive försäljning av anläggningstillgångar, uppgick till cirka 6,6 miljarder kronor (7,5). Rörelseresultatet landade på 2,2 miljarder kronor (2,8) och de totala tillgångarna var cirka 118 miljarder kronor, jämfört med 2017 års cirka 119,4 miljarder. Det egna kapitalet, inklusive uppskjutna skatteskulder, summerades till 51,5 miljarder kronor (50,4).

Stena Line går starkt

Stena AB fördelar sin verksamhet på fem affärsområden: Färjelinjer, Offshore Drilling, Shipping, Fastigheter och Nya Affärer. Totalt under året hade koncernen i genomsnitt 11.370 anställda, varav 30 procent är kvinnor. Stena Line, som står för 40 procent av koncernens omsättning och som äger fem hamnar och trafikerar 20 linjer i norra Europa med 38 fartyg, visade upp ett starkare resultat för 2018 jämfört med 2017, trots ökade bunkerkostnader. 

Stärker flottan

Bolaget har arbetat vidare med att stärka flottan och under 2018 beställdes ytterligare två E-Flexerfärjor från kinesiska AVIC Weihai-varvet. De två färjorna är tänkta att tas i trafik i Stena Lines linjenät och planerad leverans är under 2022.

– Vi tror på fortsatt tillväxt när det gäller efterfrågan på fraktkapacitet i norra Europa. Vi vill vara ledande inom hållbarhet inom sjöfarten och med de nya E-Flexerfärjorna kommer vi att sätta en ny branschstandard när det gäller operationella prestanda, utsläpp och kostnadskontroll, skriver Niclas Mårtensson, vd för Stena Line, i årsrapporten.

Suezmaxfartygen

Stena Bulk hade enligt årsredovisningen en låg intjäning för tankverksamheten under majoriteten av 2018, men under slutet av året såg man en förbättrad intjäning på Suezmaxfartygen. ”Intjäningen i LNG-marknaden förbättrades gentemot tidigare år och såväl LNG som tanksegmentet bibehöll under året en god utnyttjandegrad”, skriver man i årsredovisningen.  

Hög utnyttjandegrad

Vidare uppvisade Stena RoRo en fortsatt hög utnyttjandegrad och under året arbetade bolaget även med att chartra ut och chartra in fartyg för Stena Line samt att sälja fartyg som det inte längre fanns behov av i Stena Lines verksamhet. 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]