Rosella och Liverpool Seaways i Kapellskär.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Stabila godsvolymer i Stockholm trots paxras

Det stora tappet av passagerare har blivit smärtsamt för Stockholms hamnar. Men trots ett jättetapp inom både färjesjöfart och kryssning så har godsvolymerna hållit i sig.

Under normala år är passagerartrafiken med både färjor och kryssningsfartyg en betydande inkomstkälla för Stockholms hamnar, men i år har den verksamheten nästan helt försvunnit. Först nu i augusti har ett par kryssningsfartyg kommit till hamnen.

Trots det stora tappet på passagerarsidan har godsvolymerna legat på en tämligen stabil nivå, vilket P4 Stockholm var först att rapportera om.

– Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar så för oss är det här bortfallet väldigt betydande. Men vi kan ändå se att godsvolymerna håller i sig på bra nivåer, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef till Sjöfartstidningen.

Omflyttning mellan hamnarna

Även om volymerna på godssidan ligger någorlunda jämnt mot tidigare så har flödena förflyttats från Stockholm och ut till Nynäshamn och Kapellskär samt nya hamnen i Norvik. Det genom att hamnens kunder valt att öka sin trafik där istället, vilket bland annat Tallink Silja gjort

– Det som är glädjande i detta är att volymerna inom ropax-trafiken kunnat komma fram trots att passagerarna försvunnit. Det är det som är det glädjande, att sjöfarten ändå har fungerat för varuförsörjningen i regionen, säger Johan Wallén.

Ökande volymer i Södertälje

Även i Södertälje hamn har man sett stabila godsvolymer under pandemin, till och med ökande volymer och då framförallt på containersidan.

– Nu när vi är i mitten av sommaren kan vi se att det går mycket bättre nu än innan vi gick in i pandemin. Framförallt i vårt affärsområde container ser vi en stor tillväxt nu jämfört mot tidigare, säger Robert Tingvall, vd för Södertälje hamn till P4 Stockholm.

Största dippen drabbade hamnen under en period på sex veckor då bilimporten låg nere i samband med att bilfabrikerna ute i Europa stängdes ner. 

– Det har så sakteliga återgått till det normala och nu är vi tillbaka i normal drift igen, säger Robert Tingvall till radiokanalen.