St Petersburg sjösatt

Den 28 maj sjösattes isbrytaren St Petersburg vid Baltiysky Zavod i St Petersburg. Fartyget är en av två dieselelektriska isbrytare som byggs på beställning av den statliga hamnkoncernen Rosmorport. St Petersburg levereras före årsskiftet och ska assistera fartyg till och från Primorsk hamn. Fartyget är 114 meter långt och 27,5 meter brett med ett djupgående på 8,5 meter och har kapacitet att gå igenom 1,2 meter tjock is. Den nya generationens isbrytare kan assistera upp till 50 meter breda tankfartyg och det har också bogserings- och brandsläckningsförmåga samt utrustning för räddningsarbete.