SRAB upprättar kontrollbalansräkning – igen

SRAB Shipping i Stockholm meddelar att man snarast kommer att upprätta en kontrollbalansräkning. Orsaken är att man i samband med kvartalsbokslutet låtit värdera rederiets fartyg. Man har då funnit ett betydande avskrivningsbehov, så stort att man befarar att det egna kapitalet kommer att understiga hälften av aktiekapitalet.Det är andra gången på drygt 18 månader som man tvingas vidta denna åtgärd.Efter den förra lyckades man efter emissioner öka aktiekapitalet till cirka 68,6 miljoner kronor. Vid halvårsskiftet i år, före fartygsvärderingarna, uppgick det egna kapitalet till 53,2 miljoner kronor.