Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer

SRAB likvideras

Vid den kommande årsstämman kommer styrelsen att föreslå att det Stockholmsbaserade rederiet SRAB likvideras.

Under förra året sålde fordringsägaren Ålandsbanken rederiets tre kem/produkttankers till Sirius. För 2012 kan SRAB dock redovisa ett bokfört resultat före skatt på 77 miljoner kronor på en omsättning om 52,8 miljoner.

Genom sitt delägande i Norswede Shipping kvarstår dock en tvist med brittiska Union Transport plc som nu kommer att dras i en skiljedomsprocess. Saken gäller Norswedes i början fem torrlastare som gick i charter för Union. Under den 10-åriga charterperioden har två av de fem fartygen sålts, ett förlist och ett skadats svårt i en kollision. Det senare har sedan sålts vidare.

Sista handelsdag för aktien är den 18 februari. Datum för årsstämman är ännu inte fastlagt.