SRAB delfinansierar nybygge med emission

SRAB genomför en riktad emission på 45 miljoner kronor för att delfinansiera det andra nybygget av tre i Turkiet. Resten betalas med banklån.För första havåret redovisar man en förlust efter skatt på 16,5 miljoner. Försäljningen av Skagica, byggd 1977, innebar en reaförlust på 8,5 miljoner kronor.