Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Spekulationer florerar kring Tallink-ägande

Tallink Grupps börsmeddelande innehåller inget om vem som ska sälja, vad som ska säljas och om något ska säljas överhuvudtaget.

Tallink Grupp publicerade den 19 juli ett börsmeddelande om att koncernens långsiktiga strategi kan inkludera möjligheten att ta in nya kärninvesterare, vilket kunde leda till att några av de nuvarande aktieägarna skulle avyttra sina aktier. Men det är inte säkert att en sådan affär kan genomföras och mer information ger koncernen inte i nuläget.

Många positiva nyheter 

Före och efter börsmeddelandet offentliggjorde Tallink under kort tid en rad positiva nyheter. Under det första halvåret hade rederiet fler passagerare än tidigare, två Superfastfärjor har sålts, Megastar blev den populäraste färjan på linjen Tallinn–Helsingfors, Sea Wind ska trafikera på Muuga, Tallink provar en ny linje Helsingfors–Riga och den första kryssningen till Riga var mycket framgångsrik samt att Tallink under juli månad hade rekordmånga passagerare.

I början av juli meddelade tre av Tallinks aktieägare – Baltic Cruise Holding, Baltic Cruise Investment och Citigroup Venture Capital – att de ska göra gemensamma affärer med sina Tallinkaktier till samma pris och på samma villkor. Dessa tre bolag kontrollerar 23,68 procent av aktierna och är tillsammans den näst största aktieägaren. Den största aktieägaren Infortar har 38 procent av aktierna.

Fyra möjliga scenarier

Estniska näringslivsjournalister spekulerar om möjliga scenarier. Ett scenario, som förefaller osannolikt, är att endast Infortar säljer sitt aktieinnehav. Verksamheten inom Infortars övriga dotterbolag Tallink Hotellid och Tallink Takso har anknytning till passagerarsjöfart och använder Tallinks varumärke. Samtidigt kan Infortars stora fastighetsprojekt Tallink City lika väl finansieras med lån.

Scenarierna har analyserats av journalisten Tõnis Oja i den största estniska tidningen Postimees. Han överväger också möjligheten att både Infortar och Citigroup säljer sina aktier. Då uppstår frågan vem som kunde vara en möjlig köpare och skulle denna komma till exempel från Kina. För att genomföra en sådan affär krävs en summa i storleksklassen upp till en miljard euro.

Det mest sannolika scenariot verkar vara att Citigroups fonder vill sälja sina aktier. Då är det inte uteslutet att Infortar kan vara köparen. Ett sådant köp skulle innebära att ett anbud om att lösa in återstående aktier måste lämnas till alla små aktieägare. Tallink Grupp har 11.000 små aktieägare och i så fall skulle Infortar behöva ungefär en halv miljard euro. Det anses inte sannolikt att Infortar skulle vilja köpa upp alla aktier och dra bort rederiet från börsen. Därför kan man eventuellt vänta sig ett anbud som småägarna inte går med på.

Inte heller ett scenario där en ny storinvesterare skulle tillkomma är helt omöjlig, men betraktas som det minst sannolika.

Tallinks verksamhet löper normalt och är lönsam. Fonderna stannar vanligtvis inte länge som ägare i samma bolag och därför anses det mest logiska vara att Citigroup och de två andra fonderna tillsammans skulle gå ut från sin investering i Tallink.

Stor på börsen

Tallink Grupp är ett av de största och sannolikt det mest framgångsrika estniska företaget. Det har också stor geografisk täckning som det största passagerarrederiet på Östersjön. Tallinks färjor transporterar en mycket stor del av de miljoner turister, som kommer till Estland från Finland och Sverige. Omsättningen är imponerande och aktiebolagets börsvärde kan nå upp till nästan en miljard euro. Affärer med Tallinks aktier genererar en tredjedel av omsättningen på Nasdaq Tallinn börs.

De små aktieägarna känner oro på grund av börsmeddelandet. De befarar att ett eventuellt anbud om att lösa in deras aktier kommer att ha ett lågt pris per aktie. De har inte ännu fått sina ursprungliga investeringar tillbaka eftersom priset på Tallinks aktie ännu inte har nått nivån på den första emissionen. Många småägare har suttit på sina aktier från den dagen då Tallink börsintroducerades i december 2005.

– De som har behållit sina aktier är snarare samlare än investerare, som en av småägarna uttryckte det i en radiointervju.