Spekulationer gör VLCC till oljelager

80 miljoner fat råolja motsvarande 40 VLCC:s eller mellan åtta och nio procent av världens VLCC-flotta används just nu som flytande lager för olja i väntan på att oljepriset ska återhämta sig efter höstens kraftiga fall, enligt BIMCO.Marknaden väntar sig stigande oljepriser men samtidigt är lagren fulla i land och till sjöss vilket kan fortsätta att hålla priset nere.