Spekulationer gör VLCC till oljelager

80 miljoner fat råolja motsvarande 40 VLCC:s eller mellan åtta och nio procent av världens VLCC-flotta används just nu som flytande lager för olja i väntan på att oljepriset ska återhämta sig efter höstens kraftiga fall, enligt BIMCO.Marknaden väntar sig stigande oljepriser men samtidigt är lagren fulla i land och till sjöss vilket kan fortsätta att hålla priset nere.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.