Sparprogram inom Birka Line

Birka Line Abp har beslutat att genomföra åtgärder för att reducera kostnader inom marknadsföring, administration och ombord på en årsnivå om EUR 2,5–3 miljoner.– Vi har ökat antalet gäster per kryssning, biljettintäkter och konsumtionen ombord. Tyvärr har det inte påverkat resultatutvecklingen i den takt vi strävat till, därför är vi nu tvungna att starta ett program för kostnadsreduktion. Samtidigt fortsätter arbetet med att öka omsättningen, säger vd Anders Ingves vid Birka Line Abp.