Spar Shipping säljer tre bulkers

Bergenbaserade Spar Shipping, som kontrolleras av Helge Eide Knudsen, har sålt tre panamax bulklastfartyg, byggda 1990, till italienska köpare. Affären går på USD 17 miljoner per styck. Fartygen är Spar Corona, Spar Capella och Spar Carina. Alla ligger på 70.400 dwt och ska levereras till de nya ägarna så snart som möjligt. Efter försäljningen kommer Spar Shipping att ha 23 fartyg i trafik.