Spar Shipping förnyar flottan

Bergenbaserade Spar Shipping säljer fem handysize och två panamax bulkfartyg för mellan USD 140 och 150 miljoner för att finansiera åtta nybyggen vid Chengxi-varvet i Kina. Tre av handysize-fartygen är byggda 1982 och två 1987. Panamax-fartygen byggdes 1989 respektive 1994. När de sju fartygen är sålda kommer Spar Shippings flotta att bestå av 14 fartyg. De första två nybyggena har redan levererats, ytterligare fyra kommer under innevarande år och de sista två levereras 2006 respektive 2007.