Spanskt örlogsfartyg fritog kidnappade

Nyligen stoppade det spanska örlogsfartyget Esps Reina Sofia en jemenitisk dow som man misstänkte transporterade beväpnade somaliska pirater. Vid insatsen framkom det att fyra av somalierna ombord var kidnappade av de misstänkta piraterna. Två jemenitiska besättningsmän hade redan frisläppts i samband med att dowen kapades i slutet av mars. 16 misstänkta pirater kunde gripas men de släpptes senare eftersom varken besättningen eller befälhavaren ville anmäla händelsen.Vid insatsen deltog även helikoptrar och spaningsplan från EU Navfor.