Sovcomflot ska operera Novoships flotta

Från och med den 1 juli ska Sovcomflots och Novoships fartyg ingå i en gemensam flotta – denna ska opereras av Sovcomflots kontor i Storbritannien. Novoships flotta består av 49 tankfartyg i intervallet 40.000 till 115.000 dwt och tre bulkfartyg på 24.000 dwt.Sovcomflot har sammanlagt 61 fartyg, varav 49 tankfartyg, sex gastankfartyg och fem torrlastfartyg och ett passagerarfartyg.