Sovcomflot bygger upp egen bogserarflotta

Sovcomflot har tagit leverans av Kapitan Avdyukov, den första bogserbåten i en serie om tre från varvet Sanmar Denizcilik Shipyards i Tuzla. De två övriga bogserarna i serien – Kapitan Popov och Kapitan Reutov – ska levereras i juli och i augusti. De två första båtarna i serien har en maskinstyrka på 3.660 kW och dragkraft på 60 ton. Det tredje fartyget får en maskinstyrka på 2.460 kW. Bogserbåtarna har projekterats för arbete i nordiska vatten och ska användas för eskortbogsering av stora tankfartyg i Kolaviken.Bogserbåtarna är en del av Sovcomflots planer på att gå in i terminalverksamhet och bygga upp en egen flotta med hamnbogserare. Rederiet har också beställt fyra bogserare från Pella Shipyard i St. Petersburg för arbete i Finska vikens hamnar.